Utwórz fakturę

SOLVE Computers - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLVE Computers
PIN 35712538
TIN 2020217837
Numer VAT SK2020217837
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLVE Computers
Kutuzovova 11
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 314 069 €
Zysk -82 701 €
Kapitał 5 913 359 €
Kapitał własny 53 544 €
Dane kontaktowe
E-mail info@solve.sk
Telefon(y) 0265423338, 0255568594
Telefon(y) kom. +421911713353
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,863,156
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,453,529
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,453,529
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 121,516
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,166,639
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 165,374
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 409,411
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 402,764
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 402,524
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 402,524
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,647
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,330
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,317
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,863,156
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 719,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 927,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 809
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 809
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -132,594
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,711
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -174,305
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,701
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,144,003
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 577,715
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 571,011
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 6,048
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 656
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 566,288
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 502,476
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 502,476
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,325
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 102
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,267
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 58,081
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,314,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,314,069
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,525
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,240,764
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,780
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,335,770
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,700
D. Usług (účtová grupa 51) 1,164,378
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,045
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 228
4. Koszty społeczne (527, 528) 1
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,583
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 106,724
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 106,724
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,111
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,701
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,211
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 58,121
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 57,889
2. Pozostałe koszty (562A) 57,889
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 232
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -79,821
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -82,701
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015