Utwórz fakturę

SOLVE Computers - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SOLVE Computers
Stan Zniszczono
PIN 35712538
TIN 2020217837
Numer VAT SK2020217837
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLVE Computers
Bosákova 7
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 113 537 €
Zysk 1 431 €
Kapitał 5 913 359 €
Kapitał własny 53 544 €
Dane kontaktowe
E-mail info@solve.sk
Telefon(y) 0265423338, 0255568594
Telefon(y) kom. +421911713353
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,700,047
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,414,219
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,414,219
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 121,516
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,129,805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 162,898
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 285,747
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 264,162
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 264,162
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 264,162
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,585
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 257
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,328
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 81
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,700,047
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,584
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 927,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 810
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 810
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -215,296
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,711
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -257,007
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,431
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,463
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 526,706
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 518,421
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 7,628
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 657
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 452,757
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 361,260
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 361,260
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,063
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 102
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 73
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,668
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 62,591
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,113,539
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,113,537
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,105,287
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,055,253
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,612
D. Usług (účtová grupa 51) 997,997
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,952
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,597
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 353
4. Koszty społeczne (527, 528) 2
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,498
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,813
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,813
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 381
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 58,284
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98,678
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 53,975
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 53,766
2. Pozostałe koszty (562A) 53,766
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 209
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -53,973
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,311
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,431
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • PIN :35712538 TIN: 2020217837 Numer VAT: SK2020217837
 • Zarejestrowana siedziba: SOLVE Computers, Bosákova 7, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   SOLVE Computers, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bosákova 7 Bratislava 851 04
   20.12.2016Nové sidlo:
   Bosákova 7 Bratislava 851 04
   22.12.1999Nové obchodné meno:
   SOLVE Computers, s.r.o.
   20.03.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným