Utwórz fakturę

TGB PLAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TGB PLAST
PIN 35712546
TIN 2020200545
Numer VAT SK2020200545
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TGB PLAST
Bratislavská 71
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 230 561 €
Zysk 1 834 €
Kapitał 79 629 €
Kapitał własny 12 996 €
Dane kontaktowe
E-mail tgbplast@tgb-plast.sk
witryna internetowa http://www.najlacnejsie-kupelne.sk;http://www.smykacky-smykalky-clny.sk;http://www.tgb-plast.sk;http://www.kupelnesenec.sk
Telefon(y) +421245923525
Nr(y) faksu 0245923254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,222
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,943
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,943
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,706
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,662
3. Produkty (123) - /194/ 10,145
4. Zwierzęta (124) - /195/ 3
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,514
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,585
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,707
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,707
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -127
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,566
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 573
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,830
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,660
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 74,014
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 986
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 986
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -68,664
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,401
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -107,065
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,834
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,392
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,414
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,978
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,838
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,838
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 34,845
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,892
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,891
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,512
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 224,560
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 230,561
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 168,029
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 48,928
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,603
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,601
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 226,778
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 87,101
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,195
D. Usług (účtová grupa 51) 14,962
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,342
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,785
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,356
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,201
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 485
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,596
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,596
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,097
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,783
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,903
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 69
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,059
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,059
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -989
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,794
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712546 TIN: 2020200545 Numer VAT: SK2020200545
 • Zarejestrowana siedziba: TGB PLAST, Bratislavská 71, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 17 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01 17.03.1997
  Robert Tóth konateľ Vodná 10 Senec 903 01 09.10.2010
  Boris Tóth konateľ Vodná 10 Senec 903 01 09.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tibor Tóth 6 660 € (100%) Vodná Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Robert Tóth - konateľ Vodná 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.10.2010
   Boris Tóth - konateľ Vodná 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.10.2010
   08.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   26.11.2009Noví spoločníci:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Gábriš 476 Réca 925 26
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   18.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   17.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   TGB PLAST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 71 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a opravy výrobkov z plastov
   prenájom motorových vozidiel
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Tóth Vodná Senec 903 01
   Robert Gábriš nám. 1.mája 43 Senec 903 01