Utwórz fakturę

DILEMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DILEMA
PIN 35712619
TIN 2020990147
Numer VAT SK2020990147
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DILEMA
Hollého 12
91501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 206 €
Zysk 6 052 €
Kapitał 38 009 €
Kapitał własny 17 256 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0327718438, 00327718438
Nr(y) faksu 0327718438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,408
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,688
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,688
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 34,720
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 34,720
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,347
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,048
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,048
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,048
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 299
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 299
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 349
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 349
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,104
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,308
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,284
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,199
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,915
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,052
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,796
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 296
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 296
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 338
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 338
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 864
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,444
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,834
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,206
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,944
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 262
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,518
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,519
D. Usług (účtová grupa 51) 17,743
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,201
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,675
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,332
4. Koszty społeczne (527, 528) 194
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,439
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,439
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,139
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,688
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,682
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,662
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 869
2. Pozostałe koszty (562A) 869
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,662
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,026
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,974
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,974
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015