Utwórz fakturę

United Investment - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.11.2015
Basic information
Nazwa firmy United Investment
PIN 35712686
TIN 2021434602
Numer VAT SK2021434602
Data utworzenia 20 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba United Investment
Šulekova 19
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 330 €
Zysk 1 874 €
Kapitał 2 209 610 €
Kapitał własny 976 665 €
Date of updating data: 02.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,187,701
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 28,612
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,612
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 997,302
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,417
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,940
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,331
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,146
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,245,118
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 981,016
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 964,051
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,019
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -20,128
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,874
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,264,102
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 28
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,264,074
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 410
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,532
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,262,132
Date of updating data: 02.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,330
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,330
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,013
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,122
C. Usług (účtová grupa 51) 5,140
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 490
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,246
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,317
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,068
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 962
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 962
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 445
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 445
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 517
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,834
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,874
Date of updating data: 02.11.2015
Date of updating data: 02.11.2015