Utwórz fakturę

PROSPEKTOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy PROSPEKTOR
PIN 35712741
TIN 2021362409
Numer VAT SK2021362409
Data utworzenia 22 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROSPEKTOR
Hlavná 813/58
93101
Šamorín
Financial information
Sprzedaż i dochody 158 305 €
Zysk -103 200 €
Kapitał 381 465 €
Kapitał własny -10 286 €
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 728,925
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 728,223
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 254,932
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 254,932
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 354,487
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 226,392
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,392
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 925
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 127,170
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 118,804
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 118,746
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 702
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 702
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 728,925
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,897
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,200
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 807,795
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 804,669
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 494,338
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 494,338
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 287,051
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 172
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 97
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,094
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,917
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 222
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,884
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,027
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,027
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 154,441
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 158,305
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,789
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 121,652
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,864
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 267,349
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,997
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,573
D. Usług (účtová grupa 51) 108,873
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,938
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,290
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 635
4. Koszty społeczne (527, 528) 13
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,834
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -109,044
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 998
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,931
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,378
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,378
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,553
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,127
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60
2. Pozostałe koszty (562A) 60
O. Walutowe straty (563) 679
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 388
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,804
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -102,240
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -103,200
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016