Utwórz fakturę

Družstvo pre výstavbu garáži - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Družstvo pre výstavbu garáži
PIN 35712791
TIN 2021570441
Data utworzenia 12 1997
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Družstvo pre výstavbu garáži
Veternicová 8
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255394.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712791 TIN: 2021570441
 • Zarejestrowana siedziba: Družstvo pre výstavbu garáži, Veternicová 8, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marta Novodomská Mamateyova 11 Bratislava 04.12.2001
  Ing. Milan Roháčik Medveďova 22 Bratislava 04.12.2001
  Mirko Slovák Poloreckého 9 Bratislava 04.12.2001
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Marta Novodomská Mamateyova 11 Bratislava
   Ing. Milan Roháčik Medveďova 22 Bratislava
   Mirko Slovák Poloreckého 9 Bratislava
   03.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Babinec - podpredseda družstva Majerníkova 30 Bratislava IV.
   Ing. Viliam Belej - predseda družstva Veternicova 8 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Grešo Majerníkova 28 Bratislava IV.
   Ing. Vladimír Hnat Beniakova 1 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Jenčko Veternicova 8 Bratislava IV.
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   Družstvo pre výstavbu garáži
   Nové sidlo:
   Veternicová 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   príprava a výstavba garážových objektov pre vlastných členov družstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Babinec - podpredseda družstva Majerníkova 30 Bratislava IV.
   Ing. Viliam Belej - predseda družstva Veternicova 8 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Grešo Majerníkova 28 Bratislava IV.
   Ing. Vladimír Hnat Beniakova 1 Bratislava IV.
   Ing. Jozef Jenčko Veternicova 8 Bratislava IV.