Utwórz fakturę

ELITE HOLDING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELITE HOLDING
PIN 35712902
TIN 2020254390
Numer VAT SK2020254390
Data utworzenia 24 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELITE HOLDING
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 248 128 €
Zysk -6 127 €
Kapitał 580 348 €
Kapitał własny 43 817 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0910985616
Telefon(y) kom. 0910985616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 327,961
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 167,647
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,166
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 160,314
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 183,542
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -519
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137,500
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,301
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 511,503
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,690
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,617
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,127
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 473,813
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 15,951
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 457,862
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,310
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,157
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 435,395
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 248,128
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 15,853
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232,275
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 267,553
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,806
C. Usług (účtová grupa 51) 977
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 602
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 14,764
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,404
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -19,425
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,070
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 14,330
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 14,329
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 14,258
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,167
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712902 TIN: 2020254390 Numer VAT: SK2020254390
 • Zarejestrowana siedziba: ELITE HOLDING, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Halgaš predseda Hlboká cesta 1922/1A Šamorín 931 01 20.03.2003
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Hlboká cesta 1922/1A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   23.01.2013Zrušené sidlo:
   ul. Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Ševčenkova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Zoltán Nagy Čigérska 771/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   19.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Závodná - podpredseda predstavenstva Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Závodná - podpredseda predstavenstva Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fodor - podpredseda predstavenstva Čigérska 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   14.04.2003Nové sidlo:
   ul. Biskupa Kondého 4577/18 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Fodor - podpredseda predstavenstva Čigérska 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Ing. Dušan Halgaš - predseda predstavenstva Ševčenkova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   Zoltán Nagy Čigérska 771/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 20.03.2003
   13.04.2003Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Libor Hennel - podpredseda predstavenstva Osuského 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva Kalinčiakova 31 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Andrea Závodná Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   ELITE HOLDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Libor Hennel - podpredseda predstavenstva Osuského 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva Kalinčiakova 31 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003
   Ing. Andrea Závodná Na Hlinách 34 Trnava 917 01 Skončenie funkcie: 20.03.2003