Utwórz fakturę

ADOREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADOREX
PIN 35712929
TIN 2020265995
Numer VAT SK2020265995
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADOREX
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 426 781 €
Zysk -29 080 €
Kapitał 1 204 319 €
Kapitał własny -18 455 €
Dane kontaktowe
E-mail adore@adoreal.sk
witryna internetowa http://www.adorex.sk
Telefon(y) +421244880530
Telefon(y) kom. +421905390747
Nr(y) faksu 0244649632
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 273,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 273,951
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,561
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 867,505
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 68,559
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,844
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142,332
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,141,456
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,777
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -29,080
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,163,233
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,584
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 2,595
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,156,127
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,632
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,080
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,952
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,140,463
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 426,781
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 426,033
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 748
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 460,828
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 253,627
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,114
C. Usług (účtová grupa 51) 48,235
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 109,501
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,653
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 23,860
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,838
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -34,047
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 113,057
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7,076
X. Interesu dochód (662) 9
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 7,067
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,147
N. Walutowe straty (563) 322
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 825
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 5,929
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -28,118
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -29,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712929 TIN: 2020265995 Numer VAT: SK2020265995
 • Zarejestrowana siedziba: ADOREX, Staviteľská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05 02.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľubica Lesňáková 6 639 € (100%) Pribišova 17 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2003Nové obchodné meno:
   ADOREX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Lesňáková Pribišova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.2002
   21.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ZEFDON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bohúňova 18 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   JUDr. Jana Vojáčková Ovručská 9 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2002
   29.09.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Vojáčková Ovručská 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   02.06.1999Noví spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   01.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   ZEFDON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bohúňova 18 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obcho- du, riadenia podniku, marketingu a finan- cií
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Danuša Ondrejčeková Holubyho 13 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2002
   Ing. Jozef Siklienka Švabinského 10 Bratislava