Utwórz fakturę

ADOREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ADOREX
PIN 35712929
TIN 2020265995
Numer VAT SK2020265995
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADOREX
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 330 005 €
Zysk -42 353 €
Kapitał 1 204 319 €
Kapitał własny -18 455 €
Dane kontaktowe
E-mail adore@adoreal.sk
witryna internetowa http://www.adorex.sk
Telefon(y) +421244880530
Telefon(y) kom. +421905390747
Nr(y) faksu 0244649632
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 250,786
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 250,786
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,136
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 735,241
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 65,628
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,966
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,694
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 986,027
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,130
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -29,080
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,353
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,050,157
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 726
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 2,595
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,045,692
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,644
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,253
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,325
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,024,470
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,144
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 330,005
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 329,977
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 372,116
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 173,451
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,833
C. Usług (účtová grupa 51) 43,127
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 110,164
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,542
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 23,164
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,835
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -42,111
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 104,566
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2,216
X. Interesu dochód (662) 5
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,211
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,497
N. Walutowe straty (563) 849
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 648
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 719
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -41,392
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -42,353
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016