Utwórz fakturę

ui 42 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ui 42
PIN 35713003
TIN 2020227770
Numer VAT SK2020227770
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ui 42
Sibírska 62
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 005 395 €
Zysk 29 450 €
Kapitał 208 534 €
Kapitał własny 73 169 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0650520142
Telefon(y) kom. 0905254670
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 225,798
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 120,027
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 98,897
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,874
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 225,798
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,597
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,706
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 671
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 65,770
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,450
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,201
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 772
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 116,765
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,282
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 17,143
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,910
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,430
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,005,395
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 200
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 991,840
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,050
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 961,574
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 200
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,198
C. Usług (účtová grupa 51) 712,083
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 211,481
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 301
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,500
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 12,700
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,114
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 43,821
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 263,559
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 15
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 14
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,242
M. Koszty oprocentowania (562) 514
N. Walutowe straty (563) 2,330
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,398
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,227
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 39,594
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 10,144
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 29,450
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713003 TIN: 2020227770 Numer VAT: SK2020227770
 • Zarejestrowana siedziba: ui 42, Sibírska 62, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04 17.03.1997
  Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02 02.04.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Krupa 3 353 € (50%) Úprkova 14 Bratislava 811 04
  Róbert Mráz 3 353 € (50%) Sibírska 62 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.04.2008Nové sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.04.2008
   28.04.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 832 01
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21
   27.06.2007Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21
   26.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   30.11.2006Noví spoločníci:
   Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Krupa Úprkova 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.03.1997
   29.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.03.1997
   10.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.03.1997
   18.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 17.03.1997 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 17.03.1997 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   03.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   04.12.2000Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Pri štadióne 1252/26B Svätý Jur 900 21
   03.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   20.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   19.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Palisády 714/20 Bratislava 811 06
   Róbert Mráz Sibírska 62 Bratislava 832 01
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   ui 42 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 62 Bratislava 832 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a softwaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dalibor Jakuš Hurbanova 2289 Čadca 022 01
   Martin Krupa Kukorelliho 338 Hanušovce nad Topľou 094 31
   Róbert Mráz F.Kráľa 18 Poprad 058 01