Utwórz fakturę

DREVOKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DREVOKON
PIN 35713097
TIN 2020206716
Numer VAT SK2020206716
Data utworzenia 07 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DREVOKON
Železničná 49
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 96 406 €
Zysk -18 518 €
Kapitał 118 503 €
Kapitał własny -13 049 €
Dane kontaktowe
E-mail info@drevokon.sk
Telefon(y) 0265934981, 0265934628
Telefon(y) kom. 0911242566
Nr(y) faksu 0265934981
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,671
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,409
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,409
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,409
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,262
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 467
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 672
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 116
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 556
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,671
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,565
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,019
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,019
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,518
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,015
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 52,549
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 52,549
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 52,549
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,466
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,713
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,713
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,753
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -2,779
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -2,779
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 96,406
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 96,406
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 360
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 93,789
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,257
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,661
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,474
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,403
D. Usług (účtová grupa 51) 63,437
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 872
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,053
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,053
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,255
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,835
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 303
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 303
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -303
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,558
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,518
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713097 TIN: 2020206716 Numer VAT: SK2020206716
 • Zarejestrowana siedziba: DREVOKON, Železničná 49, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 07 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31 12.06.2013
  Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01 12.06.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kinga Ryšánková 3 320 € (50%) Krajná 2178/2 Stupava 900 31
  Erik Csarnakovics 3 320 € (50%) Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   skladovanie
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   čistiace a upratovacie služby
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31
   Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Kinga Ryšánková Krajná 2178/2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.06.2013
   Erik Csarnakovics Tomašovská 1212/49 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 12.06.2013
   09.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.03.1998
   13.12.2011Nové sidlo:
   Železničná 49 Stupava 900 31
   12.12.2011Zrušené sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   23.07.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.08.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania stravy
   29.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Námestie M. R. Štefánika 4/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.03.1998
   28.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Peter Fabšič ml. Na kaštieli 5 Bratislava 841 07
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Pospišová, rod. Fabšičová Sama Chalupku 995/11 Stupava 900 31
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   07.03.1997Nové obchodné meno:
   DREVOKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   spracovanie palivového dreva /pílenie, kálanie/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fabšič S. Chalupku 995/11 Stupava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Fabšič Na kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 23.04.2002
   František Pokorný Fedáková 18 Bratislava