Utwórz fakturę

ILABO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ILABO
PIN 35713119
TIN 2020217793
Numer VAT SK2020217793
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ILABO
Trstinská 13
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 248 277 €
Zysk -5 780 €
Kapitał 491 566 €
Kapitał własny -205 568 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252625434, 0252625435, 0252625436
Telefon(y) kom. +421903766133
Nr(y) faksu 0252625436
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 509,316
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 242,555
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,620
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,620
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 240,935
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 44,811
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 196,124
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 264,062
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,655
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 44
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,611
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 251,640
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,323
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,323
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 192,487
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,830
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,082
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,082
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,685
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,534
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 151
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,699
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,699
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 509,316
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -225,428
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,859
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -229,811
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -229,811
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,780
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 723,007
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,407
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,407
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 287,362
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113,762
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,762
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,190
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,047
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 130,024
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,950
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,884
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,884
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 432,354
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,737
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 11,737
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 246,541
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 248,277
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 224,866
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,675
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,736
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,260
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 171,117
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,170
D. Usług (účtová grupa 51) 25,752
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,418
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,368
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,095
4. Koszty społeczne (527, 528) 955
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,264
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 540
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 724
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,275
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,983
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 43,502
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,693
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,688
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,688
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,530
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 40
2. Pozostałe koszty (562A) 40
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,487
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,820
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713119 TIN: 2020217793 Numer VAT: SK2020217793
 • Zarejestrowana siedziba: ILABO, Trstinská 13, 84106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava 26.03.1997
  Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava 26.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mária Blechová 3 984 € (60%) Wolkrova 43 Bratislava
  Miloslava Blechová 2 656 € (40%) Wolkrova 43 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.04.1999Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   19.06.1998Noví spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   18.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   ILABO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trstinská 13 Bratislava 841 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava