Utwórz fakturę

EKOHAUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOHAUS
PIN 35713135
TIN 2020217782
Numer VAT SK2020217782
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOHAUS
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 99 136 €
Zysk -16 445 €
Kapitał 21 036 €
Kapitał własny -43 529 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264361701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,591
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,357
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,357
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,357
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,321
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,731
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,731
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,590
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 891
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 699
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 913
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 913
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,591
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,974
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -51,496
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,504
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,445
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,565
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,011
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,011
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 67,554
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -7,281
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -7,281
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 65,622
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,236
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,063
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,759
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 99,135
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 99,136
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 204
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 98,932
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,730
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 120
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,041
D. Usług (účtová grupa 51) 44,245
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 59,188
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,149
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,807
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,232
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,944
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,944
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,594
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 50,730
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,891
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,891
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,891
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713135 TIN: 2020217782 Numer VAT: SK2020217782
 • Zarejestrowana siedziba: EKOHAUS, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02 12.11.2009
  Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02 25.03.1999
  Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02 17.05.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Križak 3 320 € (50%) Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
  Jana Korecká 1 660 € (25%) Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
  Matej Križak 1 660 € (25%) Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križak Saratovská 3424/6E Bratislava 841 02
   11.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kopírovacie, faxové a administratívne služby
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Križak Fedákova 1941/24 Bratislava 841 02
   16.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   25.03.1999Noví spoločníci:
   Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Korecká Nejedlého 3142/31 Bratislava 841 02
   Matej Križák Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   06.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   05.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   EKOHAUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   poradenské a konzultačné služby v oblasti istiacich zariadení a techniky
   prenájom a leasing
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Šafárik Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Križak Vígľašská 3012/10 Bratislava 851 07