Utwórz fakturę

D.A.L.I.-M.N. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D.A.L.I.-M.N.
PIN 35713208
TIN 2020217914
Numer VAT SK2020217914
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.A.L.I.-M.N.
Tureň 385
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 430 897 €
Zysk 78 419 €
Kapitał własny 1 246 069 €
Dane kontaktowe
E-mail tab-mezica@tab-mezica.sk
Telefon(y) 0245918080, 0245918230, 0245918240, 0245918253
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,194,143
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,110,267
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,110,267
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 191,105
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 778,822
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 140,340
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,077,445
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,331,383
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 826,107
3. Produkty (123) - /194/ 1,971
4. Zwierzęta (124) - /195/ 40
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 503,265
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 670,048
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 665,938
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 665,938
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,110
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 14,910
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 14,910
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,104
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,617
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,487
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,431
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,431
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,194,143
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,848
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,122,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,122,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 930,599
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,507
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 7,507
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 140,323
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 140,323
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,419
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 914,480
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,133
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,133
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 733,068
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 575,534
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 575,534
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,706
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,191
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,446
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,191
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,113
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,113
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 167,166
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 815
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 815
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,387,501
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,430,897
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,603,089
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 348,455
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 435,958
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,388
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,007
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,313,707
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,380,350
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 402,857
D. Usług (účtová grupa 51) 224,519
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 135,771
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,188
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,810
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,773
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,728
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 130,172
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 130,172
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,747
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -118
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 117,190
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 379,776
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,562
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,625
2. Pozostałe koszty (562A) 1,625
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,895
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,533
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 112,657
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,238
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34,238
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 78,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713208 TIN: 2020217914 Numer VAT: SK2020217914
 • Zarejestrowana siedziba: D.A.L.I.-M.N., Tureň 385, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Munir Pašagič 366 Tureň 903 01 01.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Munir Pašagič 561 000 € (50%) 366 Tureň 903 01
  Fata Pašagič 561 000 € (50%) 366 Tureň 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   24.10.2007Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
   23.10.2007Zrušeny predmety činnosti:
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.10.2005Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič 366 Tureň 903 01
   Fata Pašagič 366 Tureň 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Munir Pašagič 366 Tureň 903 01 Vznik funkcie: 01.07.1997
   18.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.07.1997
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Fata Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.07.1997
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   11.10.2002Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   10.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.07.1999Nové sidlo:
   385 Tureň 903 01
   Noví spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   17.09.1998Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.09.1998Zrušené sidlo:
   J.Stanislava 37 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viola Šuterová Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických akumulátorov a batérií
   výroba galvanických článkov a primárnych batérií
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
   Nové sidlo:
   J.Stanislava 37 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   leasing a prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viola Šuterová Sklabinská 6 Bratislava 831 06