Utwórz fakturę

OLIMAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OLIMAR
PIN 35713224
TIN 2020203394
Numer VAT SK2020203394
Data utworzenia 27 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OLIMAR
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 247 084 €
Zysk -171 087 €
Kapitał 1 247 930 €
Kapitał własny 215 141 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.pierrecardin.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 923,120
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 353,047
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 353,047
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,573
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 334,603
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,871
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 569,921
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 489,253
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 489,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,377
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,377
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,291
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,890
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 401
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 152
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 152
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 923,120
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,053
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 207,463
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 732,159
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -524,696
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 879,067
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64,387
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,703
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 59,810
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 874
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 814,680
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,296
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,296
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 740,016
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 962
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 393
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,279
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,734
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 84,540
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 247,084
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 84,540
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 162,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,809
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 178,906
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,057
D. Usług (účtová grupa 51) 51,937
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,138
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,302
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,762
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,074
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,053
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 119,649
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,069
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -166,725
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -160,360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,402
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,602
2. Pozostałe koszty (562A) 1,602
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,800
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -170,127
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -171,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713224 TIN: 2020203394 Numer VAT: SK2020203394
 • Zarejestrowana siedziba: OLIMAR, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 27 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03 27.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Martin Jelínek 7 000 € (100%) Makovického 11265/2A Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.1997
   04.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   23.09.2002Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Kollárova 20 Pezinok 902 01
   20.04.1999Nové sidlo:
   Kollárova 20 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Makovického 11265/2A Bratislava 831 03
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   02.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   01.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   27.03.1997Nové obchodné meno:
   OLIMAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 7 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavba obytných a občianskych budov
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nájom a leasing vecí hnuteľných a vecí nehnuteľných
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Golis J. Kráľa 2589/40 Čadca
   Ing. arch. Martin Jelínek Páričkova 11 Bratislava