Utwórz fakturę

OKLAMČÁK PRODUCTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OKLAMČÁK PRODUCTION
PIN 35713241
TIN 2020266303
Numer VAT SK2020266303
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OKLAMČÁK PRODUCTION
Bzovícka 4
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 133 940 €
Zysk 5 348 €
Kapitał 229 748 €
Kapitał własny 221 014 €
Dane kontaktowe
E-mail oklamcak@oklamcak.sk
Telefon(y) +421903222550
Telefon(y) kom. +421903222550
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 306,392
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 270,826
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 270,826
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 126,523
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,105
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 141,198
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,298
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,424
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,671
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,671
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,753
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,874
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 570
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 268
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 268
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 306,392
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226,297
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 230,698
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,053
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,852
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,905
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,348
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,095
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,915
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,441
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,441
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 82
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,392
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 180
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 180
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 133,940
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 133,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 940
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,453
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,508
D. Usług (účtová grupa 51) 85,841
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 656
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,095
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,095
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 753
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,487
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,651
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 182
O. Walutowe straty (563) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 159
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -179
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,308
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,348
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713241 TIN: 2020266303 Numer VAT: SK2020266303
 • Zarejestrowana siedziba: OKLAMČÁK PRODUCTION, Bzovícka 4, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07 17.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Anna Oklamčáková 3 320 € (50%) Bzovická 4 Bratislava 851 07
  Mgr. Jozef Oklamčák 3 320 € (50%) Bzovická 4 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 17.03.1997
   11.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   28.02.2000Nové sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   27.02.2000Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí a tlačových besied
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07