Utwórz fakturę

plettac security Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy plettac security Slovensko
PIN 35713372
TIN 2020250067
Numer VAT SK2020250067
Data utworzenia 01 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba plettac security Slovensko
Matúškova 7
02601
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 480 352 €
Zysk -221 633 €
Kapitał 1 155 404 €
Kapitał własny 698 600 €
Dane kontaktowe
E-mail plettac@plettac-security.com
Telefon(y) 0435320444, 00435320444, 0910215215
Nr(y) faksu 0435320446
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 592,493
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 250,370
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,416
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,416
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 236,502
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 39,141
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 154,248
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,113
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,452
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 11,452
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 340,866
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 286,041
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 286,041
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 98,423
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,125
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,125
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,266
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 61,032
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -43,598
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,967
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -93,565
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,257
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,257
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 592,493
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,906
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,348
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,539
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,539
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -223
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -223
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 485,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 495,074
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,199
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -221,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,587
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,761
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,761
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 275,041
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 99,060
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,060
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 167,198
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,706
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,475
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,262
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 340
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,785
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,785
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 480,352
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 408,583
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 54,936
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,930
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 903
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692,895
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 317,259
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,933
D. Usług (účtová grupa 51) 191,881
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 99,488
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,030
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,752
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,706
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,825
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,936
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,936
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,006
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,567
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -212,543
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -72,554
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,090
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,043
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,043
O. Walutowe straty (563) 2,344
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,703
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,090
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -221,633
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -221,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713372 TIN: 2020250067 Numer VAT: SK2020250067
 • Zarejestrowana siedziba: plettac security Slovensko, Matúškova 7, 02601, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.05.2004Nové sidlo:
   Matúškova 7 Dolný Kubín 026 01
   28.05.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   18.05.2004Noví spoločníci:
   HDS s.r.o. Matúškova 7 Dolný Kubín 026 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Murín Jasenovská 481 Oravská Lesná 029 57 Vznik funkcie: 11.05.2004
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Ladislav Krechňák 303 Vlčkovce 919 23
   Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.01.2004
   12.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Ladislav Krechňák 303 Vlčkovce 919 23
   Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 06
   11.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   09.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.01.2004
   08.02.2004Zrušeny spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. Würzburgerstrasse 15 Fürth Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-Heinz Tonk Am Kinnbach 1 45889 Gelsenkirchen SRN Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   07.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karl-Heinz Tonk Am Kinnbach 1 45889 Gelsenkirchen SRN Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   06.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 16.11.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2002
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 16.11.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2002
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov
   17.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov
   16.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Okružná 2060 Dolný Kubín
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technickej služby - predaj, montáž, oprava a údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Okružná 2060 Dolný Kubín
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Johannes Lützow Hackhofergasse 9a/II/15 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   17.04.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johannes Lützow Hackhofergasse 9a/II/15 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   16.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava 821 02
   17.12.1997Noví spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. Würzburgerstrasse 15 Fürth Spolková republika Nemecko
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. plettacplatz Plettenberg 588 40 Spolková republika Nemecko
   01.04.1997Nové obchodné meno:
   plettac security Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselných výrobkov
   Noví spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. plettacplatz Plettenberg 588 40 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava 821 02