Utwórz fakturę

URBICOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy URBICOM
PIN 35713402
TIN 2020267282
Numer VAT SK2020267282
Data utworzenia 01 kwiecień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba URBICOM
Dr. Vl. Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 750 €
Zysk -843 846 €
Kapitał 13 172 260 €
Kapitał własny 1 638 243 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255561038, 0248282828
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,562,133
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,431,936
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,260,001
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,950,865
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 634,539
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,454
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 649,143
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,171,935
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,554,092
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 37,843
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 580,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,115,022
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,098,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,408
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,408
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,343
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,067,612
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,659
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,056
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,603
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,175
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,221
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,954
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,562,133
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 895,746
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,335,749
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,636
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,317
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 349,007
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,560,032
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,211,025
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -843,846
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,666,387
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,007,167
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,006,730
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 437
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,540,365
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 119,321
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,321
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,400,869
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,590
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,678
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,326
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 118,855
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 71,040
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 47,815
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 164,808
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,750
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 164,808
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,942
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 952,558
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,417
D. Usług (účtová grupa 51) 191,349
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,261
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,801
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,834
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,626
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,788
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,933
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,933
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,563
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 572,247
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -783,808
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -49,958
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,243
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,243
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,243
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 60,320
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -1,308
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60,719
2. Pozostałe koszty (562A) 60,719
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 909
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59,077
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -842,885
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -843,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713402 TIN: 2020267282 Numer VAT: SK2020267282
 • Zarejestrowana siedziba: URBICOM, Dr. Vl. Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Peško člen Sv. Vincenta 5850/4 Bratislava 821 02 27.06.2007
  Ing. Janka Struhárová predseda Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 27.06.2007
  Ing. Juraj Rehák člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 05.07.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 05.07.2008
   21.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Randa Grösslingová 2471/59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.08.2003
   23.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   31.07.2007Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Peško - člen Sv. Vincenta 5850/4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.06.2007
   Ing. Janka Struhárová - predseda Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.06.2007
   30.07.2007Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Podzámocká 180/13 Častá 900 89 Vznik funkcie: 29.03.1999
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.1999
   06.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Podzámocká 180/13 Častá 900 89 Vznik funkcie: 29.03.1999
   05.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.03.1999
   02.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Randa Grösslingová 2471/59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.08.2003
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.03.1999 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.03.1999
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.03.1999 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.1999
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chren - predseda Gorkého 8 Bratislava 811 01
   26.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21
   25.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Struhár - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur
   01.04.1997Nové obchodné meno:
   URBICOM, a.s.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   stavba budov
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   realitné agentúry
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Chren - predseda Gorkého 8 Bratislava 811 01
   Ing. Ladislav Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Struhár - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur