Utwórz fakturę

M STUDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M STUDIO
PIN 35713461
TIN 2020209477
Numer VAT SK2020209477
Data utworzenia 02 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M STUDIO
Bottova 2
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 250 005 €
Zysk -80 170 €
Kapitał 338 902 €
Kapitał własny -304 709 €
Dane kontaktowe
E-mail info@designfactory.sk
witryna internetowa http://www.adommstudio.sk;http://www.designfactory.sk;http://www.refinerygallery.sk
Telefon(y) +421250201717, +421220400262, +421250201711
Nr(y) faksu 0250201771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 287,335
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,097
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,571
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,917
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,654
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 17,526
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 17,526
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 254,351
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73,752
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 73,752
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 180,094
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,427
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,427
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118,667
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 505
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 453
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 887
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 287,335
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,879
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 650
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -311,998
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 92,390
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -404,388
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80,170
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 672,214
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 234,459
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 230,850
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 436,874
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 123,617
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,617
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 305,239
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,450
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,323
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,245
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 787
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 787
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 249,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 250,005
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 224,012
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,983
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,695
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 189,827
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,818
D. Usług (účtová grupa 51) 61,779
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,185
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,938
4. Koszty społeczne (527, 528) 647
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,285
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,285
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,016
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,508
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -77,690
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,429
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,528
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,201
2. Pozostałe koszty (562A) 1,201
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 317
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,520
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -79,210
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -80,170
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35713461 TIN: 2020209477 Numer VAT: SK2020209477
 • Zarejestrowana siedziba: M STUDIO, Bottova 2, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava 811 06 02.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Martin Paško 6 639 € (100%) Živnostenská 3 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.08.2014Nové sidlo:
   Bottova 2 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava 811 06
   13.08.2014Zrušené sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   ART LOFT a.s. Jakubská 121/1 Brno 602 00 Česká republika
   19.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.02.1999
   27.04.2011Noví spoločníci:
   ART LOFT a.s. Jakubská 121/1 Brno 602 00 Česká republika
   26.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava
   05.10.2004Nové sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.04.1997
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.02.1999
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zoran Michalčák Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava
   15.03.1999Nové sidlo:
   Štepná ulica 7 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zoran Michalčák Štepná 7 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zoran Michalčák Beniakova 18 Bratislava 841 05
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Vilová 13 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Vilová 13; Bratislava 851 02
   Zuzana Pašková Živnostenská 3 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.1997Nové obchodné meno:
   M STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vilová 13 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   organizovanie výstav
   vydavateľská činnosť okrem remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   zariaďovanie interiérov nábytkom
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Paško Vilová 13; Bratislava 851 02
   Zuzana Pašková Živnostenská 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Paško Živnostenská 3 Bratislava