Utwórz fakturę

TVG Klima Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy TVG Klima Slovakia
PIN 35713518
TIN 2020249671
Numer VAT SK2020249671
Data utworzenia 27 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TVG Klima Slovakia
Za stanicou 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 357 491 €
Zysk 44 737 €
Kapitał 199 810 €
Kapitał własny 151 748 €
Dane kontaktowe
E-mail drystar@tvg-klima.sk
Telefon(y) 0244630924, 44630924
Telefon(y) kom. 0903434398, 0903464691
Nr(y) faksu 0244630926
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,434
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,434
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,499
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 156,536
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 60,485
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,122
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,288
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 179,970
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,485
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 44,445
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,737
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,485
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 10,302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 68,866
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,092
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 12,457
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,613
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,704
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,317
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 357,491
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,768
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 335,024
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,699
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 300,429
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 12,119
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,708
C. Usług (účtová grupa 51) 91,689
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 148,330
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 715
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 628
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 14,880
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,360
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 57,062
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 217,276
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 10
X. Interesu dochód (662) 10
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 201
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 201
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -191
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 56,871
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 12,134
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 44,737
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :35713518 TIN: 2020249671 Numer VAT: SK2020249671
 • Zarejestrowana siedziba: TVG Klima Slovakia, Za stanicou 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Carl Haerdtl Landstrasser Hauptstrasse 6 Viedeň 1030 Rakúska republika 01.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TVG, Technische Vertriebs-Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.04.2016Nové predmety činnosti:
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   04.12.2003Nové sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   17.09.2003Noví spoločníci:
   TVG, Technische Vertriebs-Gesellschaft m.b.H. Wallackgasse 5 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Carl Haerdtl Landstrasser Hauptstrasse 6 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.08.1997
   29.09.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   27.03.1997Nové obchodné meno:
   TVG Klima Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť