Utwórz fakturę

ACD INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ACD INVEST
PIN 35713534
TIN 2020266919
Numer VAT SK2020266919
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACD INVEST
Ivánska cesta 4336/15
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 026 €
Zysk -2 481 €
Kapitał 124 659 €
Kapitał własny -17 359 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 252,656
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 121,702
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 119,202
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 119,202
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,500
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,954
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,823
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,823
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,823
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,131
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,616
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 123,000
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 123,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 252,656
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,998
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,481
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,496
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,206
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 33,206
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 98,990
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,119
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,119
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 97,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 871
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 300
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 140,000
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 140,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,026
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 68,026
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,380
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21
D. Usług (účtová grupa 51) 69,359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,354
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,354
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 168
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 168
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -167
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,521
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015