Utwórz fakturę

DELTA M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DELTA M
PIN 35713577
TIN 2020265742
Numer VAT SK2020265742
Data utworzenia 02 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DELTA M
Nám. M. Benku 6
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 544 €
Zysk 611 €
Kapitał 200 480 €
Kapitał własny 86 111 €
Dane kontaktowe
E-mail deltam@nextra.sk
Telefon(y) 0905891357
Telefon(y) kom. 0905891357
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 117,311
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 921
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 921
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,319
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,167
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 42,496
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,733
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,451
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 182,478
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,722
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,459
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) -1,362
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 77,375
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 611
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,756
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,402
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 128,754
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 126,754
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -36,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 70,544
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 51,548
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,996
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 68,565
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,613
C. Usług (účtová grupa 51) 20,980
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,174
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 285
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,513
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,979
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -14,045
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 408
M. Koszty oprocentowania (562) 110
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 298
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -408
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,571
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015