Utwórz fakturę

Veolia Energia Kráľovský Chlmec - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Veolia Energia Kráľovský Chlmec
PIN 35713640
TIN 2020218475
Numer VAT SK7020000097
Data utworzenia 02 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Veolia Energia Kráľovský Chlmec
L. Kossútha 99
07701
Kráľovský Chlmec
Financial information
Sprzedaż i dochody 783 099 €
Zysk -6 140 €
Kapitał 302 995 €
Kapitał własny 129 676 €
Dane kontaktowe
E-mail KCH@veoliaenergia.sk
witryna internetowa http://www.veoliaenergia.sk
Telefon(y) +421566283292
Nr(y) faksu 0566283291
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 280,010
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,743
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,743
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,743
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 106,139
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 762
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 762
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,720
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,720
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 100,930
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,389
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,389
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 44,487
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,860
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 194
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,727
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 175
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,552
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 171,128
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 119,614
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 51,503
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 280,010
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,707
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,326
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,326
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 75,326
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 75,326
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,140
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,303
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 308
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 308
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,141
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,563
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 155,573
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,573
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,137
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,699
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,291
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,240
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,051
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 783,099
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 713,781
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 65,532
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,786
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 785,508
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 544,879
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -577
D. Usług (účtová grupa 51) 138,631
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 98,594
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,772
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,204
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,618
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 719
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 564
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 564
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,701
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,409
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 96,380
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 56
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 36
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,416
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,251
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,251
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,360
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,769
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,371
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -513
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,140
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015
 • PIN :35713640 TIN: 2020218475 Numer VAT: SK7020000097
 • Zarejestrowana siedziba: Veolia Energia Kráľovský Chlmec, L. Kossútha 99, 07701, Kráľovský Chlmec
 • Data utworzenia: 02 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Kertész Podbeľova 3 Košice 040 17 30.06.2009
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 3448/37 Bratislava 841 05 29.10.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mesto Kráľovský Chlmec 6 639 € (20%) Kráľovský Chlmec 077 13
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 26 556 € (80%) Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2015Nové obchodné meno:
   Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. IČO: 35 702 257 Kutlíková 17 Bratislava 851 02
   16.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 3448/37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.10.2012
   18.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kertész Podbeľova 3 Košice 040 17 Vznik funkcie: 30.06.2009
   29.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a rozvod tepla
   04.08.2000Nové sidlo:
   L. Kossútha 99 Kráľovský Chlmec 077 01
   Noví spoločníci:
   Mesto Kráľovský Chlmec L. Kossútha 99 Kráľovský Chlmec 077 13
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb v energetike