Utwórz fakturę

CREDIT KB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CREDIT KB
PIN 35713836
TIN 2021004997
Numer VAT SK2021004997
Data utworzenia 04 kwiecień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CREDIT KB
Račianska 184/B
83154
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 125 €
Zysk 1 371 €
Dane kontaktowe
E-mail cellaryova@auto-rotos.sk
Telefon(y) 0249491844
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,675
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,403
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,272
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,675
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,332
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,767
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,371
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,343
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 54,343
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,600
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 812
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,518
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 8,125
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,955
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,640
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3
C. Usług (účtová grupa 51) 583
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,364
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,410
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 280
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,485
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,369
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 154
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 154
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -154
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,331
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015