Utwórz fakturę

Aston Lambert - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Aston Lambert
PIN 35714026
TIN 2020249858
Numer VAT SK2020249858
Data utworzenia 07 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Aston Lambert
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 817 €
Zysk -12 832 €
Kapitał 349 561 €
Kapitał własny -30 965 €
Dane kontaktowe
E-mail lambert@nextra.sk
Telefon(y) 0243295729, 0905324101
Telefon(y) kom. 0905324101, 0905610151
Nr(y) faksu 0243295729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 337,390
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 294,762
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 294,762
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 288,200
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,063
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -13,285
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -13,489
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -13,489
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,348
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,455
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 565
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 565
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 337,390
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 829
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 829
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,434
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,264
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,698
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,832
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,187
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 260
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 260
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 380,752
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,806
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,806
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 376,214
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 357
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 177
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,198
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 175
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 175
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,526
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,526
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,291
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,635
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,529
D. Usług (účtová grupa 51) 23,288
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,619
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,141
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,457
4. Koszty społeczne (527, 528) 21
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 935
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,625
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,625
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 639
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,818
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -291
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 55
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 55
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -54
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,872
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714026 TIN: 2020249858 Numer VAT: SK2020249858
 • Zarejestrowana siedziba: Aston Lambert, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05 16.06.2009
  Ing. Peter Harmaňoš Ľubovníková 17 Bratislava 841 07 13.05.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Cibulka 6 640 € (100%) Mierová 62 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.06.2009Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05
   Ing. Peter Harmaňoš Ľubovníková 17 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.2009
   15.06.2009Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   07.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   14.07.1998Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   07.04.1997Nové obchodné meno:
   Aston Lambert spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03