Utwórz fakturę

ZADAKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZADAKO
PIN 35714077
TIN 2020217694
Numer VAT SK2020217694
Data utworzenia 07 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZADAKO
Popradská 650
05952
Bratislava
Financial information
Zysk -2 976 €
Kapitał 379 104 €
Kapitał własny 174 906 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264531086
Nr(y) faksu 0264531084
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,161
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 232,810
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 55,264
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 179,422
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,586
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -285,918
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 266,971
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,299
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,538
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 38,098
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,976
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,672
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 133
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 94,295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 128,244
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 106,191
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,817
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,847
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,847
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,847
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 129
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 129
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -129
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,976
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,976
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015