Utwórz fakturę

IPRES EFEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IPRES EFEKT
PIN 35714158
TIN 2020996450
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IPRES EFEKT
Lenardova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 720 €
Zysk -603 €
Kapitał własny 5 749 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,848
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,848
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,848
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,848
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 249
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -437
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -603
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 720
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 720
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,241
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 874
C. Usług (účtová grupa 51) 367
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -521
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -521
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -603
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -603
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4268089.tif
Date of updating data: 25.06.2015