Utwórz fakturę

K + K Technology - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K + K Technology
PIN 35714239
TIN 2020209719
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K + K Technology
Hrobákova 12
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 101 €
Zysk 101 €
Kapitał 27 €
Kapitał własny -160 646 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 0
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,214
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,954
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 101
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,214
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,214
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 712
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,502
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 101
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 101
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 101
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 101
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262201.tif
Date of updating data: 25.06.2015