Utwórz fakturę

E.P. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Nazwa firmy E.P.
PIN 35714271
TIN 2020220477
Numer VAT SK2020220477
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.P.
Lamačská cesta 111
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 707 719 €
Zysk 5 182 €
Kapitał 163 582 €
Kapitał własny 63 691 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@asep.sk
Telefon(y) 0252444229, 0263537976
Nr(y) faksu 02635379768, 0263537978
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 38,812
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 38,812
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,812
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,009
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 45,041
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,606
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,020
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 138,821
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,454
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 23,968
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,182
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,367
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,959
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 82,692
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,796
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,596
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,284
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,016
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,130
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,586
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 707,719
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 141,272
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 562,794
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 530
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,123
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 693,939
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 116,579
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 74,372
C. Usług (účtová grupa 51) 354,396
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 127,511
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,362
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,949
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,770
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,780
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 158,719
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,996
M. Koszty oprocentowania (562) 1,831
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,161
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,995
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,785
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,603
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,182
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016