Utwórz fakturę

AGROSPRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGROSPRA
PIN 35714301
TIN 2020267260
Numer VAT SK2020267260
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROSPRA
Podzáhradná 70
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 793 826 €
Zysk -129 235 €
Kapitał 4 937 770 €
Kapitał własny 1 317 355 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245520851
Nr(y) faksu 0245520851, 0245520852
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,157,365
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 944,131
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 837,931
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 543,207
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 247,322
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,006
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,846
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,550
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 25,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 106,200
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 106,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,208,755
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61,271
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 61,271
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,933,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,383,528
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,383,528
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1,423
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,968
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 537,107
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 214,458
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,470
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 212,988
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,479
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 102
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,377
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,157,365
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,186,460
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 172,609
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 172,609
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,261
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,261
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,125,825
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,125,825
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,235
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,970,905
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,815,591
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 2,802,048
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 2,802,048
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,351
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,192
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 152,614
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145,430
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,430
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 783
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 513
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,424
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,464
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,700
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,596,447
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,793,826
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,570,743
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,704
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 148,675
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,704
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,898,527
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,417,858
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,772
D. Usług (účtová grupa 51) 57,466
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,095
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,639
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,456
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,998
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,915
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,915
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 135,599
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 96,221
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,603
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -104,701
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 107,351
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,958
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,861
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,861
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 80
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 80
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,004
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,253
2. Pozostałe koszty (562A) 7,253
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,751
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,046
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -111,747
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,488
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,233
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 255
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -129,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714301 TIN: 2020267260 Numer VAT: SK2020267260
 • Zarejestrowana siedziba: AGROSPRA, Podzáhradná 70, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01 20.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Iveta Syčová 172 609 € (100%) Čremchová 2E Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Syčová Čremchová 2E Bratislava 831 01
   06.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Cyril Syč Čremchová 2 E Bratislava 831 01
   20.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Holop Vinohradnícka 186/76 Šaľa 927 01
   06.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Holop - funkcia konateľa začína dňom 22.1.2002 Vinohradnícka 76 Šaľa 927 01
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Cyril Syč Čremchová 2 E Bratislava 831 01
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo Vznik funkcie: 25.04.2001
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1997
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo Vznik funkcie: 25.04.2001
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   usporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   predaj jedov v maloobchode - predaj agrochemikálií
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Holop Vinohradnícka 186/76 Šaľa 927 01
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Holop - funkcia konateľa začína dňom 22.1.2002 Vinohradnícka 76 Šaľa 927 01
   17.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   raklamná a propagačná činnosť
   sporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   18.05.2001Nové obchodné meno:
   AGROSPRA spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   17.05.2001Zrušené obchodné meno:
   SYMAX spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   01.06.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   31.05.1998Zrušené sidlo:
   Palárikova 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   SYMAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 10 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie a sprostredkovanie prepravných služieb
   prenájom a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   raklamná a propagačná činnosť
   sporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava