Utwórz fakturę

EMPRO SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMPRO SERVIS
PIN 35714476
TIN 2020227726
Numer VAT SK2020227726
Data utworzenia 04 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMPRO SERVIS
Pyrenejská 7
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 660 €
Zysk 5 358 €
Dane kontaktowe
E-mail emproservis@gmail.com
Telefon(y) 0905615760, 0905615760, 0908997908, 0908997908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 61,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,728
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,728
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,728
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,473
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,978
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,776
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,776
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 202
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,495
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,026
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 839
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 61,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,743
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 685
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 685
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,358
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,297
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 244
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 512
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 512
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,925
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 867
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 540
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,995
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 214
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 214
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 34,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 59,601
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,660
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,589
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,695
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,659
D. Usług (účtová grupa 51) 9,148
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,117
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,347
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,346
4. Koszty społeczne (527, 528) 424
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,062
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,867
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,867
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 361
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,471
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,965
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 43,784
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 103
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 103
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,182
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,020
2. Pozostałe koszty (562A) 1,020
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,079
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,886
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,528
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,528
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015