Utwórz fakturę

Ebys - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ebys
PIN 35714506
TIN 2020992402
Numer VAT SK2020992402
Data utworzenia 08 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ebys
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 220 013 €
Zysk 15 405 €
Kapitał 136 537 €
Kapitał własny 86 638 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ebys.sk
Telefon(y) 0696852200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 26,946
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 26,946
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,946
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,242
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 22,715
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,610
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,752
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,188
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,043
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22,335
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,405
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,002
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 46,143
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,969
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,639
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,943
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,592
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 220,013
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 217,690
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -704
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,900
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 202,986
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,431
C. Usług (účtová grupa 51) 150,215
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 31,485
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 505
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,642
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,708
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 17,027
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 59,340
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 662
M. Koszty oprocentowania (562) 19
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 643
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -662
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 16,365
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 15,405
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714506 TIN: 2020992402 Numer VAT: SK2020992402
 • Zarejestrowana siedziba: Ebys, Bajkalská 22, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50 08.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Kmec 7 500 € (100%) 55 Kráľová pri Senci 900 50
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2013Nové obchodné meno:
   Ebys, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   14.03.2013Zrušené obchodné meno:
   eBys, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Kráľová pri Senci 765 Kráľová pri Senci 900 55
   Ing. Igor Kopček Duklianskych hrdinov 1209/28 Vranov nad Topľou 093 01
   11.08.2009Nové sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Kráľová pri Senci 765 Kráľová pri Senci 900 55
   Ing. Igor Kopček Duklianskych hrdinov 1209/28 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.08.2009Zrušené sidlo:
   Nové záhrady 1/13 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22 Vznik funkcie: 05.02.2008
   01.04.2008Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   počítačové služby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné a marketingové služby v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti reklamy, propagácie, inzercie a marketingu
   23.02.2008Nové obchodné meno:
   eBys, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22 Vznik funkcie: 05.02.2008
   22.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Benefit plus, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 13.03.2007
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   08.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 13.03.2007
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   05.07.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry v rozsahu voľnej živnosti
   vizažistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
   administratívne práce
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   leasing motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie a čistiace práce
   kopírovacie práce
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávaterská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   fotografické práce
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotorby
   natáčanie videokamerou
   počítačové spracovanie videa a zvuku
   technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamu
   služby verejných nosičov a poslov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
   19.05.2007Nové sidlo:
   Nové záhrady 1/13 Bratislava 821 05
   18.05.2007Zrušené sidlo:
   Somolického 1/b Bratislava 811 06
   06.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   05.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslava Gbelská Bajzova 233/6 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   11.05.2000Nové obchodné meno:
   Benefit plus, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Gbelská Bajzova 233/6 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   10.05.2000Zrušené obchodné meno:
   Knut & Knut, creative studio, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   výroba audiovizuálnych programov
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   12.04.1999Nové sidlo:
   Somolického 1/b Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   Knut & Knut, creative studio, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   výroba audiovizuálnych programov
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry
   Noví spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05