Utwórz fakturę

BEVORI International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEVORI International
PIN 35714581
TIN 2020265566
Numer VAT SK2020265566
Data utworzenia 11 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEVORI International
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 768 497 €
Zysk -6 734 €
Kapitał 413 404 €
Kapitał własny 213 168 €
Dane kontaktowe
E-mail karpinsky@bevori.sk
witryna internetowa http://www.bevori.sk
Telefon(y) +421243412057
Telefon(y) kom. +421910909809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 308,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,925
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,925
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,925
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 277,627
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,000
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 221,614
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 108,562
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,562
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 113,052
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,013
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,428
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,632
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,632
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 308,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,834
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,875
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,875
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 165,722
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 165,722
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,734
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,350
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,792
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,792
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 125,846
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 76,677
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 76,677
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,292
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,612
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,489
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,776
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,712
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 768,497
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 760,048
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 549
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,209
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,900
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,924
D. Usług (účtová grupa 51) 320,406
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 245,159
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 178,922
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 60,942
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,295
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,573
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,573
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,709
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,280
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,288
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 379,718
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,171
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,348
2. Pozostałe koszty (562A) 1,348
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,823
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,169
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,853
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,853
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,000
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714581 TIN: 2020265566 Numer VAT: SK2020265566
 • Zarejestrowana siedziba: BEVORI International, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01 19.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jaroslav Škarba 6 639 € (100%) Beňadická 28 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.03.2014Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.02.1998
   03.03.2014Zrušené sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   26.05.2004Noví spoločníci:
   Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01
   25.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.02.1998
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.02.1998
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   30.11.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   29.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   02.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   14.05.1998Nové obchodné meno:
   BEVORI International spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta a prevádzka colného skladu
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   13.05.1998Zrušené obchodné meno:
   FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Palisády 34 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   Ing. Robert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Michael Lorber Karl Meisselstrasse 8/7 Wien 1200 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   11.04.1997Nové obchodné meno:
   FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Palisády 34 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   Ing. Robert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Michael Lorber Karl Meisselstrasse 8/7 Wien 1200 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02