Utwórz fakturę

K.T.I., družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy K.T.I., družstvo
PIN 35714689
TIN 2020250155
Numer VAT SK2020250155
Data utworzenia 11 kwiecień 1997
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba K.T.I., družstvo
Banšelova 2/5940
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 239 €
Zysk -17 811 €
Kapitał 100 845 €
Kapitał własny 7 953 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243331641, +421243331643, +421244257067
Nr(y) faksu 0243335466
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 58,926
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 58,926
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,164
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,666
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 11,663
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,157
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,846
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 80,592
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,679
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,660
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 829
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,357
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,811
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 103,271
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 97,712
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 862
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,037
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,540
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 89,273
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 628
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,931
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 65,239
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 63,458
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,100
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 681
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 78,952
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,793
C. Usług (účtová grupa 51) 18,405
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 34,601
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 632
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,188
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,618
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,715
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -13,713
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 36,260
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,139
M. Koszty oprocentowania (562) 1,495
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,644
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,138
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,851
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -17,811
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017