Utwórz fakturę

P&P Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P&P Slovakia
PIN 35714727
TIN 2020210500
Numer VAT SK2020210500
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P&P Slovakia
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 694 889 €
Zysk 13 087 €
Kapitał 245 733 €
Kapitał własny 175 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 294,010
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 71,666
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 71,666
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,972
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,694
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 217,669
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 93,640
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,083
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 91,557
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,750
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,666
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,666
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,084
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,279
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 97,283
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 996
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,675
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,675
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 294,010
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,262
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 127,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -133,964
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,667
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -160,631
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,748
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 175
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 175
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 275,777
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 254,331
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,331
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 432
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,388
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,796
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,796
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 692,869
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 694,889
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 686,477
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,392
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,520
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 677,439
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 507,076
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,866
D. Usług (účtová grupa 51) 39,542
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,261
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,569
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,869
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 883
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,929
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,929
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,830
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,052
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,450
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 129,385
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,483
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,483
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,483
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,967
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35714727 TIN: 2020210500 Numer VAT: SK2020210500
 • Zarejestrowana siedziba: P&P Slovakia, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05 26.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dionýz Puha 3 319 € (50%) Cyprichova 72 Bratislava 831 05
  Zoltán Pomsar 3 319 € (50%) Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   02.02.2015Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 820 17
   16.01.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 820 17
   15.01.2015Zrušené sidlo:
   Prievozská 28 Bratislava 821 03
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   31.01.2002Nové sidlo:
   Prievozská 28 Bratislava 821 03
   30.01.2002Zrušené sidlo:
   Balkánska 126 Bratislava 851 10
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   P&P Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 126 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   stolárstvo a drevovýroba
   Noví spoločníci:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10