Utwórz fakturę

i - COMMERCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy i - COMMERCE
PIN 35715022
TIN 2020267513
Numer VAT SK2020267513
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba i - COMMERCE
Galvaniho 2/a
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 238 585 €
Zysk 40 871 €
Kapitał 321 607 €
Kapitał własny 299 911 €
Dane kontaktowe
E-mail info@zlavonator.sk
Telefon(y) 0911727052, 0262520617
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 361,149
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,441
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,441
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,441
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 345,066
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,766
3. Produkty (123) - /194/ 4,766
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,058
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,794
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,794
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 37,264
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 265,242
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 193
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 265,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,642
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 503
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14,139
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 361,149
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 340,782
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 292,247
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 292,247
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,871
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 514
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 514
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,750
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,423
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,423
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 404
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 215
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 469
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 103
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 103
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 237,556
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 238,585
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 237,556
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,646
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,762
D. Usług (účtová grupa 51) 146,757
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,649
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,845
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,756
4. Koszty społeczne (527, 528) 48
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,614
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,614
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,893
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,962
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,939
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,037
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 270
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 270
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 234
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 222
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 37
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,976
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,105
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,105
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715022 TIN: 2020267513 Numer VAT: SK2020267513
 • Zarejestrowana siedziba: i - COMMERCE, Galvaniho 2/a, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Mokrý Beniakova 28 Bratislava 841 05 07.12.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Mokrý 7 000 € (100%) Beniakova 28 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2013Nové predmety činnosti:
   Organizovanie dobrovoľných dražieb
   03.07.2013Nové sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   02.07.2013Zrušené sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   11.05.2010Nové predmety činnosti:
   celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, štandard digitálneho príjmu DVB-T, DVB-S, názov programovej služby Moooby TV
   26.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mokrý Beniakova 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.12.2004
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.12.2004
   28.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   27.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07
   15.03.2005Nové sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   14.03.2005Zrušené sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   11.12.2004Nové predmety činnosti:
   multiregionálne televízne vysielanie prostredníctvom satelitu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.12.2004
   10.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.03.2002
   24.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.03.2002
   23.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang J. Smreka 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 26.03.2002
   17.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang J. Smreka 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 26.03.2002
   16.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   organizovanie športových a spoločenských hier a podujatí
   27.02.2001Nové sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   navrhovanie a predaj www aplikácií
   26.02.2001Zrušené sidlo:
   Štefánikova 24 Bratislava 811 04
   16.08.1999Nové obchodné meno:
   i - COMMERCE, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   15.08.1999Zrušené obchodné meno:
   M TLAČ, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   M TLAČ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 24 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť a distribúcia
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05