Utwórz fakturę

DONAU CONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DONAU CONSULT
PIN 35715057
TIN 2020990807
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DONAU CONSULT
Černicová 2
83101
Bratislava
Financial information
Zysk -513 €
Kapitał 16 654 €
Kapitał własny 15 734 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905640112
Telefon(y) kom. 0905640112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,621
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,611
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,166
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 16,166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 445
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,621
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,221
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 370
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 370
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,725
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,169
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,444
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -513
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 920
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 920
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -33
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -33
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015