Utwórz fakturę

SLOV - CONTRAKT PS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOV - CONTRAKT PS
Stan Zniszczono
PIN 35715111
TIN 2021395728
Data utworzenia 08 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOV - CONTRAKT PS
Pod Urpínom 16
97401
Banská Bystrica
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 093 €
Kapitał 88 €
Kapitał własny -2 687 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,845
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,845
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,845
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,772
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,845
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,687
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,658
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,658
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,532
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,532
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,766
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,039
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,727
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,210
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,093
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,210
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 883
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,554
D. Usług (účtová grupa 51) 318
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,236
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,311
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,925
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 539
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,892
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18
2. Pozostałe koszty (562A) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 480
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
Date of updating data: 23.11.2015
Files
4160724.tif
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :35715111 TIN: 2021395728
 • Zarejestrowana siedziba: SLOV - CONTRAKT PS, Pod Urpínom 16, 97401, Banská Bystrica
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2015Zrušené obchodné meno:
   SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod Urpínom 16 Banská Bystrica 974 01
   22.05.2012Nové obchodné meno:
   SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Urpínom 16 Banská Bystrica 974 01
   08.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným