Utwórz fakturę

PROSAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROSAT
PIN 35715235
TIN 2020203372
Numer VAT SK2020203372
Data utworzenia 16 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROSAT
Nová 666/68
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 728 €
Zysk -3 516 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903531706, +421905641305, +421905636459, +421905605973
Nr(y) faksu 0244450817
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 127,198
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 317
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 317
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 317
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 126,814
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 125,963
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,563
3. Produkty (123) - /194/ 1,068
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 111,332
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -956
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -956
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -956
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,807
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 67
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 127,198
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,273
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 839
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 839
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -35,235
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,098
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,333
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,516
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,632
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,284
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 860
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,424
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 122,597
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,183
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,585
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -402
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 125,657
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 729
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 344
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -5,752
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,564
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,751
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -161
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,128
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,728
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,375
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,538
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,815
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,244
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,829
D. Usług (účtová grupa 51) 4,452
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,433
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,419
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,962
4. Koszty społeczne (527, 528) 52
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 410
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,120
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,516
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,632
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,516
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,516
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015