Utwórz fakturę

Fond-Capital Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Fond-Capital Slovakia
PIN 35715286
TIN 2021344897
Numer VAT SK2021344897
Data utworzenia 17 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Fond-Capital Slovakia
Mlynské nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 256 203 €
Zysk 224 866 €
Dane kontaktowe
E-mail evamikulas@centrum.sk
Telefon(y) 0905581133
Telefon(y) kom. 0905581133
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 279,320
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 203,557
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 182,533
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 21,323
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 157,939
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,271
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 21,024
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 21,024
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 75,151
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,647
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 778
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 869
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,504
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73,314
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 612
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 612
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 279,320
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 279,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,377
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,377
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 46,522
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,127
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -75,605
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 224,866
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -84
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -284
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -1,579
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,579
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,295
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,439
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 256,203
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,439
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250,764
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,071
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,079
D. Usług (účtová grupa 51) 4,660
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,112
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,380
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,380
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,251
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 589
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 227,132
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,300
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 39
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 39
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,338
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,338
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,299
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 225,833
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 224,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715286 TIN: 2021344897 Numer VAT: SK2021344897
 • Zarejestrowana siedziba: Fond-Capital Slovakia, Mlynské nivy 56, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Rehák 59 Kostolná - Záriečie 913 04 05.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Rehák 6 639 € (100%) 59 Kostolná - Záriečie 913 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   18.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 17.04.1997
   02.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rehák 59 Kostolná - Záriečie 913 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rehák 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 05.06.2007
   01.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 01 Vznik funkcie: 05.06.2007
   26.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rehák 58 Kostolná Záriečie 913 01 Vznik funkcie: 05.06.2007
   25.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   03.10.2006Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 17.04.1997
   02.10.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie Vznik funkcie: 17.04.1997
   11.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie Vznik funkcie: 17.04.1997
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   17.04.1997Nové obchodné meno:
   Fond-Capital Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti- veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť, factoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   vydavateľské činnosti
   prenájom strojov, zariadení a spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie
   Ing. Teresa Pavlásková Krasková 2 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Paulíny 81 Kostolná - Zárečie