Utwórz fakturę

SLOVREAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVREAL
PIN 35715308
TIN 2020265632
Numer VAT SK2020265632
Data utworzenia 17 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVREAL
Špitálska 27
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -1 600 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249261111, 0220850501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 136
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -131,748
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,959
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 705
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -140,812
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,600
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,884
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 131,248
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 124,478
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 979
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,791
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 636
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 640
C. Usług (účtová grupa 51) 640
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -640
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -640
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 0
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -640
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015