Utwórz fakturę

SLOVAKIA TAP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKIA TAP
PIN 35715316
TIN 2020203350
Numer VAT SK2020203350
Data utworzenia 17 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAKIA TAP
Bratislavská 85
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 161 160 €
Zysk -3 848 €
Dane kontaktowe
E-mail slovakiatap@stonline.sk
witryna internetowa http://www.slovakiatap.sk
Telefon(y) +421336400056, +421336422506
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 113,354
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,771
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,771
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,771
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,270
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 69,794
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 69,794
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,744
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,744
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,744
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,732
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,149
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,583
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 313
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 313
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 113,354
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,630
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 335
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 335
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,471
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,471
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,848
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,851
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 954
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 954
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,864
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,864
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 72,591
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,444
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,097
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 873
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 873
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 161,160
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 161,160
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 148,451
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,785
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,924
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,810
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 75,985
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,321
D. Usług (účtová grupa 51) 38,869
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,057
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,161
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,490
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,406
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,731
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,656
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,656
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 191
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,650
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,061
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,238
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,888
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,848
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715316 TIN: 2020203350 Numer VAT: SK2020203350
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAKIA TAP, Bratislavská 85, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 17 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01 29.03.2000
  Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01 27.01.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Tibor Letko 3 353 € (50.2%) Družstevná 1424/20 Modra 900 01
  Renáta Osvaldová 3 320 € (49.8%) Vidlicova 11 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.02.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01
   Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.01.2014
   18.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Osvald Černyševského 7 Bratislava 851 01
   29.11.2000Nové sidlo:
   Bratislavská 85 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Osvald Černyševského 7 Bratislava 851 01
   28.11.2000Zrušené sidlo:
   Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01
   28.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   24.04.1998Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   17.04.1997Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA TAP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01