Utwórz fakturę

L+M STAVOSERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L+M STAVOSERVIS
Stan W likwidacji
PIN 35715332
TIN 2020241388
Data utworzenia 08 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L+M STAVOSERVIS
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Zysk -363 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 123,269
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 468,818
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 169,222
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 169,222
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,968
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,526
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,526
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,442
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 294,915
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 294,915
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 713
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 713
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -345,549
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) -345,549
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 123,269
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -148,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 278
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -148,095
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -148,095
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -363
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,448
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 265,080
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 107,920
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,920
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,631
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 924
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 137,605
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 363
D. Usług (účtová grupa 51) 363
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -363
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -363
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -363
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -363
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271461.tif
Date of updating data: 25.06.2015