Utwórz fakturę

VaF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VaF
PIN 35715413
TIN 2020250056
Numer VAT SK2020250056
Data utworzenia 09 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VaF
Rovinka 207
90041
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 555 €
Zysk 404 €
Kapitał 144 399 €
Kapitał własny 139 380 €
Dane kontaktowe
E-mail jozef@vaf.sk
Telefon(y) 0905342404
Telefon(y) kom. 0905342404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 143,413
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 92,954
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,954
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,099
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 76,855
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,459
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 60
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 60
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,707
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,440
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,440
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 267
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,692
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 509
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,183
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 143,413
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 139,784
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,357
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 130,384
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 130,384
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 404
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,629
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 412
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 412
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,424
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 635
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 635
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 282
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 369
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,138
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 793
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,545
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,555
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,545
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,213
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,399
D. Usług (účtová grupa 51) 6,142
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,116
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,880
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,201
4. Koszty społeczne (527, 528) 35
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 295
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,988
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,988
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,342
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,004
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 182
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 182
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 182
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 126
O. Walutowe straty (563) 49
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,398
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 994
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 994
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715413 TIN: 2020250056 Numer VAT: SK2020250056
 • Zarejestrowana siedziba: VaF, Rovinka 207, 90041, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41 18.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Jozef Vyskoč 6 639 € (100%) Rovinka 207 Rovinka 900 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2006Nové sidlo:
   Rovinka 207 Rovinka 900 41
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.06.1998
   04.10.2006Zrušené sidlo:
   Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.06.1998
   10.06.2003Nové sidlo:
   Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.06.1998
   09.06.2003Zrušené sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   16.09.1998Nové sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   15.09.1998Zrušené sidlo:
   Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Lenka Fibíkova Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Fibíková Miletičova 46 Bratislava 821 08
   09.04.1997Nové obchodné meno:
   VaF, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
   vzdelávacia a lektorská činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Lenka Fibíkova Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Fibíková Miletičova 46 Bratislava 821 08