Utwórz fakturę

EDUARD KETTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EDUARD KETTNER
PIN 35715472
TIN 2020990642
Data utworzenia 16 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDUARD KETTNER
Istrijská 84
84107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 0
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4177942.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715472 TIN: 2020990642
 • Zarejestrowana siedziba: EDUARD KETTNER, Istrijská 84, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 kwiecień 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Herbert Michael Scheiring 6 639 € (100%) Ferlach 9170 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2015Nové sidlo:
   Istrijská 84 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Herbert Michael Scheiring Klagenfurterstrasse 19 Ferlach 9170 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Herbert Michael Scheiring Klagenfurterstrasse 19 Ferlach 9170 Rakúska republika Vznik funkcie: 26.01.2015
   09.03.2015Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.02.2003
   16.06.2003Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.02.2003
   15.06.2003Zrušené sidlo:
   Gusevova 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09
   21.03.2002Nové obchodné meno:
   EDUARD KETTNER s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09
   20.03.2002Zrušené obchodné meno:
   HORTOM, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   02.04.2001Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zbraní a streliva
   Noví spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   01.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Daniela Horváthová Homolova 5 Bratislava 841 02
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   16.04.1997Nové obchodné meno:
   HORTOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gusevova 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru-obuvi, odevov, terénnej výstroje, loveckých potrieb a doplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Daniela Horváthová Homolova 5 Bratislava 841 02
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09