Utwórz fakturę

Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
PIN 35715570
TIN 2021011102
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 465 €
Zysk 17 922 €
Dane kontaktowe
E-mail sbdkredit@spravca.sk
Telefon(y) 0244455867, 0915768124
Telefon(y) kom. 0915768124
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38,154
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,440
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,419
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,931
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,931
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 33,058
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,430
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 714
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 714
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38,154
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,594
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,058
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,058
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 166
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,448
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,922
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,560
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 68
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 68
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,832
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,670
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,670
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,378
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,660
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,465
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,465
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,465
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,185
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 375
D. Usług (účtová grupa 51) 10,140
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 670
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,280
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,950
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 136
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 136
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -136
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,144
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,222
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,222
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,922
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715570 TIN: 2021011102
 • Zarejestrowana siedziba: Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Arpád Bachman predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 05.12.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   14.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.12.2007
   13.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   26.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   25.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
   Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava