Utwórz fakturę

ISA SYSTEMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISA SYSTEMS
PIN 35715600
TIN 2020218013
Numer VAT SK2020218013
Data utworzenia 18 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISA SYSTEMS
Saratovská 26/a
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 882 €
Zysk 3 959 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264285121
Nr(y) faksu 0264285121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 27
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,305
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,076
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 172
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,929
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,332
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,236
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,362
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,959
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,096
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 118
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,978
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 674
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,583
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 721
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 19,882
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 253
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 9,537
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,092
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 14,346
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 253
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,031
C. Usług (účtová grupa 51) 7,323
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 40
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 220
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,151
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,328
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,536
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,183
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 382
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 128
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 254
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -382
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,154
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,195
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,959
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015