Utwórz fakturę

Dcentral - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Dcentral
Stan Zniszczono
PIN 35715651
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Dcentral
Sv. Cyrila a Metoda 15
03861
Vrútky
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 764 €
Zysk 6 024 €
Dane kontaktowe
E-mail centro@nextra.sk
Telefon(y) 0903792702, 0245641311
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,205
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 88
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 88
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,698
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,698
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,698
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,419
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,399
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 122
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 30
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,327
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,418
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,616
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,034
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,024
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,418
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 452
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 452
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,261
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 626
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 626
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,072
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 177
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,386
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 705
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 705
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,764
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,764
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,759
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,217
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,052
D. Usług (účtová grupa 51) 12,326
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,822
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,290
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,498
4. Koszty społeczne (527, 528) 34
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,547
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,381
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 89
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 89
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -88
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,459
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,435
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,435
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,024
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :35715651
 • Zarejestrowana siedziba: Dcentral, Sv. Cyrila a Metoda 15, 03861, Vrútky
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.2015Zrušené obchodné meno:
   Dcentral spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61
   06.05.2015Nové obchodné meno:
   Dcentral spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61
   21.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným