Utwórz fakturę

DURASEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DURASEN
PIN 35715758
TIN 2021309070
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DURASEN
Višňová 5
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 839 €
Zysk -10 994 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245523957
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 76
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 76
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 76
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,849
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,053
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 419
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,925
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,721
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,366
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,994
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,646
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,715
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,699
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 580
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,436
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,931
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 46,839
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,139
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,700
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 57,055
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 16,514
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,912
C. Usług (účtová grupa 51) 2,814
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,404
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 56
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 304
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,216
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,599
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 298
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 298
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -298
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -10,514
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715758 TIN: 2021309070
 • Zarejestrowana siedziba: DURASEN, Višňová 5, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01 21.04.1997
  Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06 22.09.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Marian Durai 3 319 € (50%) Višňová 5 Bratislava 831 01
  Alžbeta Rákoczyová 3 319 € (50%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.03.2004Noví spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.09.1999
   04.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   DURASEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   pohostinská služba
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05