Utwórz fakturę

VHS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VHS Bratislava
PIN 35715766
TIN 2020241454
Numer VAT SK2020241454
Data utworzenia 23 kwiecień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VHS Bratislava
Pestovateľská 6
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 371 958 €
Zysk -7 924 €
Kapitał własny 1 339 744 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243191378, +421243191379, +421243191380, +421243191381, +421243191382, +421243191385, +421243638854, +421243638855, +421243638856, +421243640204, +421243640205, +421243640206, +421243642057, +421243642058, +421243642059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,401,740
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,298,644
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,298,644
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 948,785
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 282,667
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,234
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,958
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 96,353
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,871
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,790
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,790
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,915
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,482
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,325
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 61,157
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,743
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,743
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,401,740
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,284
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,141,238
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,141,238
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,644
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 192,326
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 192,326
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,924
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,456
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 38,166
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 36,780
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 382
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,004
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,069
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,587
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,587
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,838
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,144
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,320
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,139
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,221
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 358,733
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 371,958
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 358,733
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,058
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 378,027
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,354
D. Usług (účtová grupa 51) 85,261
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 150,177
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,156
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 64,681
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,422
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,918
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,216
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,341
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,341
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,678
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,069
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 213,118
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 43
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 995
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 780
2. Pozostałe koszty (562A) 780
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 215
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -952
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,021
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 903
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -58
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,924
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35715766 TIN: 2020241454 Numer VAT: SK2020241454
 • Zarejestrowana siedziba: VHS Bratislava, Pestovateľská 6, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Nevín predseda Južná 42 Nitra 949 01 23.04.1997
  Ing. Stanislav Procházka člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 23.04.1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Južná 42 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   07.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   19.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   18.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   01.11.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   31.10.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   23.02.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s nákladmi, prevádzkovanie skladov, okrem prevádzkovania verejných colných skladov
   obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
   prenájom a sprostredkovanie tovaru, strojov, prístrojov, motorových vozidiel a zariadení
   prenájom a sprostredkovanie priemyselného tovaru
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   26.09.2002Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   27.04.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianských stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   výroba a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu a výroba zámočníckych výrobkov
   opravy motorových dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - vodohospodárske stavy
   18.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   17.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   VHS Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05