Utwórz fakturę

Fullhouse consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Fullhouse consulting
PIN 35716002
TIN 2020266061
Numer VAT SK2020266061
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Fullhouse consulting
Krížna 4075/19
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 423 €
Zysk -2 269 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0904353450, 0911460149
Telefon(y) kom. 0905851369, 0918378430
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,383
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,383
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,383
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,887
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 39
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,634
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,991
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 26,270
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,116
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 375
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 14,371
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,269
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,154
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 408
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,790
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,956
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 525
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 175
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,423
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,395
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 42,690
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,468
C. Usług (účtová grupa 51) 23,239
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,162
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 160
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,192
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 336
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,133
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -267
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,688
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,486
M. Koszty oprocentowania (562) 640
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 846
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,486
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,753
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 516
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35716002 TIN: 2020266061 Numer VAT: SK2020266061
 • Zarejestrowana siedziba: Fullhouse consulting, Krížna 4075/19, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07 28.01.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexander Zavacký 6 639 € (100%) Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2012Nové obchodné meno:
   Fullhouse consulting, s. r. o.
   17.01.2012Zrušené obchodné meno:
   Fullhouse servis, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Valentová Nám. A. Hlinku 47 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 10.01.2007
   21.03.2007Nové sidlo:
   Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
   20.03.2007Zrušené sidlo:
   Senická 10 Bratislava 811 04
   06.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Valentová Nám. A. Hlinku 47 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 10.01.2007
   05.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.01.2003
   16.06.2006Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 28.01.2003
   15.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.01.2003
   28.05.2004Nové sidlo:
   Senická 10 Bratislava 811 04
   27.05.2004Zrušené sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 811 04
   26.05.2003Nové obchodné meno:
   Fullhouse servis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   spostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebisteľovi (maloobchod) - vrátane predaja na trhoch
   poradenská, reklamná a propagačná činnosť
   čistenie budov
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrných, spoločenských a umeleckých podujatí, konferencií a seminárov
   personálne poradenstvo
   sekretárske a kopírovacie služby
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   poradenstvo v oblasti marketingovej komunikácie
   prieskum trhu a verejnej mienky
   baliace činnosti
   demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
   organizovanie veľtrhov a zábavných parkov
   preklad nákladov
   údržba parkovej a záhradnej zelene, záhradnícke práce
   opatrovateľské služby bez poskytovania stravy a sociálnej pomoci
   upratovacie práce, pranie, žehlenie
   poradenská, konzultačná, vzdelávacia a lektorská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.01.2003
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.01.2003
   25.05.2003Zrušené obchodné meno:
   DANsPET spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 28.01.2003
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   DANsPET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 28.01.2003